przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: SPZOZSzW, wytworzono: 2011/02/02, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/04/17 13:57:05
Historia zmian:
Tytuł:Zmiana terminu przetargu 2011
Zamawiający:SPZOZSzW

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 31107-2011 z dnia 2011-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w podziale na 2 zadania: 1) kardiograf (KTG) - zadanie nr 1 2)...
Termin składania ofert: 2011-02-04
________________________________________
Numer ogłoszenia: 37883 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31107 - 2011 data 27.01.2011 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst
: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin...
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2011 godzina 09:50, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin. Termin otwarcia ofert: 07.02.2011 godzina 10:00.Odpowiedzi na zapytania oferentów


Data publikacji:2011/02/02
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/04/17 13:57:05 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2011/02/02 13:10:08 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2011/02/02 13:09:01 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2011/02/02 13:04:12 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2011/02/02 13:02:26 nowa pozycja