przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: SPZOZSzW, wytworzono: 2010/12/16, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/04/17 13:58:44
Historia zmian:
Tytuł:Przesunięcie terminu składania ofert
Zamawiający:SPZOZSzW

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 405022-2010 z dnia 2010-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w podziale na 11 zadań: 1) pachymetr - zadanie nr 1 2) lampa...
Termin składania ofert: 2010-12-20
________________________________________
Numer ogłoszenia: 411732 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 405022 - 2010 data 10.12.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 20.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin..
W ogłoszeniu powinno być: 23.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin..


 Przesunięcie terminu składania ofert


Data publikacji:2010/12/16
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/04/17 13:58:44 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/12/16 14:12:24 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/12/16 14:07:27 nowa pozycja