przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

udostępnił: SPZOZSzW, wytworzono: 2010/12/20, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/04/17 13:55:37
Historia zmian:
Tytuł:Druga zmiana przesunięcia składania terminu ofert - 28.12.2010
Zamawiający:SPZOZSzW

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 405022-2010 z dnia 2010-12-10 r
. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w podziale na 11 zadań: 1) pachymetr - zadanie nr 1 2) lampa...
Termin składania ofert: 2010-12-20
________________________________________
Numer ogłoszenia: 365769 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010

                             
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 405022 - 2010 data 10.12.2010 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 20.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.
W ogłoszeniu powinno być: 28.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 2.
W ogłoszeniu jest: Okres w dniach: 14.
W ogłoszeniu powinno być: Okres w dniach: 40. Powyższe oznacza odpowiednio zmianę załącznika I - informacje dotyczące ofert częściowych, w zakresie czasu trwania lub terminu wykonania dla każdego zadania (pkt 3).


Data publikacji:2010/12/20
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/04/17 13:55:37 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/12/20 12:56:43 nowa pozycja