przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł:Dostawa aparatu USG oraz unitu laryngologicznego
Zamawiający:SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wartość przetargu:419 312,48

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2021 nr 2021/BZP 00258561/01/P

Przedmiot zamówienia: 1.2.1 Dostawa aparatu USG oraz unitu laryngologicznego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Orientacyjna wartość zamówienia: 419 312,48 PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: IV kwartał

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

https://sczspzoz.pl/wp-content/uploads/2021/11/Plan_postepowan-o-udzielenie_zamowien_2021.pdf

 

Poniżej link do postępowania:
 

Data publikacji:2021/11/05
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych