przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji

Zamawiający: SP ZO

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 383218-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym...
Termin składania ofert: 2013-10-04


Numer ogłoszenia: 396542 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383218 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2..

 modyfikacja_SIWZ_zmiana_terminu.doc


udostępnił: AP, wytworzono: 2013/10/01, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/01 13:33:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/01 13:33:46 nowa pozycja