przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji

Zamawiający: SP ZOZ SzW

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 383218-2013 z dnia 2013-09-20 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części: Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno - płucnych z przenośnym...
Termin składania ofert: 2013-10-04


Numer ogłoszenia: 411524 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:383218 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221245, fax. 091 4221287 w. 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.
  • W ogłoszeniu jest: DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. Koszty eksploatacji - 20.
  • W ogłoszeniu powinno być: DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 100.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, pok. nr 2.

 MODYFIKACJE_SIWZ_II.pdf

MODYFIKACJA - PODPIS


udostępnił: SP ZOZ SzW, wytworzono: 2013/10/10, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2013/10/10 07:47:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2013/10/10 07:47:03 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2013/10/10 07:42:53 nowa pozycja