przejdź do treści

Skierowania do lekarza specjalisty


Ambulatoryjne Świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

 

 

Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo zarejestrować się w jednej placówce, która udziela świadczenia w danym zakresie .

Skierowanie nie jest wymagane do:

►ginekologa i położnika
►stomatologa
►dermatologa
►okulisty
►psychiatry

  Skierowanie nie jest wymagane do:


 Skierowanie nie jest wymagane od osób:

►chorych na gruźlicę
►zakażonych wirusem HIV
►inwalidów wojennych i osób represjonowanych, kombatanci

►uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.

  Ważność skierowania :  

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóki istnieje przesłanki wskazujące na potrzebę działań diagnostycznych lub terapeutycznych i zachowuje swoją ważność do czasu realizacji.

Wyjątki to:

►skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia wystawienia
►skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni
►skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia

Pacjenci nie powinni być odsyłani z powodu niekompletności skierowań. Należy poprosić o uzupełnienie danych lub uzyskać wszelkie dane od lekarza kierującego.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem