przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Tytuł:Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający:SPZOZSzW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W CZĘŚCIACH DLA KTORYCH NIE ZŁOŻONO OFERT.WYBÓR OFERTY


Data publikacji:2011/01/10
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych